The Jeweled Impresario

Blue Moon

Ljuskänsliga celler

Läste ett intressant inlägg i debatten om människans biologiska klocka och hur den regleras. Man har alltid trott att den regleras av ögats näthinna men studier har visat att vi har ljuskänsliga celler även i andra delar av kroppen än ögat. Experimentet jag läste om gick ut på att man utsatte ett antal frivilliga för skarpt ljus från ett rör med fiberoptik fastspänt i knäna, andra fick inget. Resultatet blev att de som fick ljusbehandling ändrat sin dygnsrytm med upp till tre timmar.